Irusri Group AB

PortfoliosPlantGenIE

Kompetens

The Plant Genome Integrative Explorer

Klient

Nathaniel Street

Färdigt datum

20 - 04 - 2021

Plats

Professor at Department of Plant Physiology

Plattformen Plant Genome Integrative Explorer (PlantGenIE) har designats och utvecklats av IrusriGroup AB för Umeå universitet.


PlantGenIE är en omfattande sammanställning av sammanlänkade webbresurser som underlättar sökning, visualisering och analys av genomik och transkriptomikdata för olika växtarter. För närvarande omfattar plattformen specialiserade webbportaler som möjliggör djupgående utforskning av växtarter som poppel, kungsgran, Arabidopsis och några andra. PlantGenIE-plattformen drivs av GenIE CMS (Content Management System) och erbjuder en integrerad och sammanhållen erfarenhet för forskare inom växtgenomik.

English