Irusri Group AB

Om ossOm oss

OM FÖRETAGET

Tillsammans utvecklar vi hållbara lösningar för framtiden

Tillhandahålla ekonomiska möjligheter för Sverige och Sri Lanka genom hållbara outsourcingprojekt som förbinder de två länderna och förbättrar jämlikhet i samhället, vilket resulterar i skapande av jobb, förbättrat välbefinnande för de anställda och kostnadsminskningar.

 

Vårt yttersta mål är att tillhandahålla högkvalitativa IT-tjänster till kunder i Sverige med 10 gånger lägre kostnad med standarder i världsklass. Fokus på etiska affärsmetoder och att säkerställa kundnöjdhet är vårt yttersta mål att hjälpa till att bygga ett starkt och långvarigt partnerskap med kunder.

 

Följande steg följs av IrusriGroup Pvt Ltd (org. nr PV00257634) för att främja förbindelser mellan två länder och bidra till social jämlikhet och hållbarhet.

Chanaka Mannaperuma

Välkommen till IrusriGroup, där vårt gemensamma engagemang är att bana
väg för en hållbar framtid. Som VD och grundare tar jag med mig över
ett decennium av expertis inom olika områden som medicinsk,
utbildning, finans och bioinformatik inom offentlig sektor och
företagsdomäner. Med noggrant utvalda IT-proffs
styr jag Irusri Group av företag över Sverige och Sri Lanka.

Min resa började 2015 med en doktorsexamen i bioinformatik vid Umeå universitet, Sverige, som kulminerade i det framgångsrika försvaret av min avhandling om “Människ-datorinteraktionsprinciper för att utveckla webbaserade genomikresurser” 2020. Denna resa fördjupade mig i praktiskt arbete. biologisk datautforskning, AI-pipelines, mångsidig användbarhetsforskning och deltagande design för att utveckla en användbar Genomics och transcriptomics-plattform.

Med rötter i min kandidatexamen från University of Colombo och en MSc i människa-datorinteraktion från Umeå universitet, gick min väg. Sedan 2011 har jag designat användbara bioinformatikverktyg för biologiforskare.

Idag är min passion att fostra och vägleda unga IT-talanger, skapa användarcentrerade system baserade på mikrotjänster, molnlösningar och agila metoder. Verkliga användarinsikter är invävda i vår iterativa designmetod, som harmoniserar med det agila ramverket.

Efter att ha bott i Umeå, Sverige i nästan två decennier, har jag anammat dess väsen. Vårt duktiga team i Sri Lanka är ett bevis på vårt uppdrag: att skapa hållbara IT-lösningar som skapar en bättre värld för kommande generationer.

IrusriGroup är en plats där innovation, hållbarhet och skicklig expertis möts för att forma en ljusare framtid.

image

Detta inkluderar att skapa jobb som ger en bra levnadsstandard och att stödja lokala samhällen

image

För att främja jämställdhet är det viktigt att implementera rättvisa arbetsmetoder, tillhandahålla en säker arbetsmiljö, betala rättvisa löner, främja jämställdhet mellan könen och erbjuda förmåner som sjukvård och betald ledighet.

image

För att minska miljöpåverkan från outsourcingprojektet följer vi och bidrar till hållbara IT-praxis, såsom användning av solelgenererad el för att minska energiförbrukningen, minska plastanvändningen på kontoret och låta anställda arbeta hemifrån.

image

Det är viktigt att övervaka och utvärdera outsourcingprojektet från beige för att säkerställa att det når sina hållbarhet- och jämlikhetsmål. Detta innebär att man samlar in data om skapande av arbetstillfällen och arbetstillfredsställelse och använder dessa data för att göra förbättringar av projektet.

IRUSRI GRUPP

Affärsmodell

Denna affärsmodell för IrusriGroup fokuserade på att tillhandahålla IT-tjänster till kunder i Sverige, med start i Umeåregionen. Processen att ta projekt från kunder i Sverige och slutföra dem i Sri Lanka är en form av outsourcing som kan vara nästan 20 gånger kostnadseffektiv för kunden med hög kvalitetsstandard, samtidigt som det ger arbetstillfällen och ekonomiska fördelar för Sri Lanka.

 

För att upprätthålla kvaliteten och kundnöjdheten tar vi hänsyn till följande steg.

image image

Vi säkerställer etiska affärspraxis

Vi kommer att underteckna ett sekretessavtal (NDA) mellan IrusriGroup AB och kunden för att skydda kundens konfidentialitet och immateriella rättigheter.
image image

Processen att utvärdera projektet och uppskatta kostnader och timmar för att slutföra det är ett viktigt steg för att säkerställa att projektet är genomförbart och kan slutföras inom kundens budget och tidsram. Att tillhandahålla en rapport på sprintnivå till kunden kan hjälpa dem att hålla sig uppdaterade om projektets framsteg och göra nödvändiga justeringar eller ändringar.

image image

Vi kommer att ha dagliga standups med kunden för att säkerställa att de är nöjda med projektets framsteg och att alla detaljer beaktas. Projektledning, kvalitetskontroll och testning tillhandahålls kostnadsfritt för att säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet och uppfyller kundens förväntningar.

Fördelar till Sverige

Ett hållbart IT-projekt som kopplar samman ett utvecklat (Sverige) och ett utvecklingsland (Sri Lanka) kan ha många fördelar för båda. Här är några av fördelarna som kan förväntas för varje land:

image

Outsourcingsprojektet kan hjälpa Sverige att minska kostnaderna för att utveckla hållbara IT-produkter och tjänster, eftersom projektet kan genomföras till en 20 gånger lägre kostnad jämfört med Sverige.

image

Outsourcingsprojektet kan säkerställa höga kvalitetsstandarder för IT-produkter och tjänster då vi gör flera steg av kvalitetskontroll och testning under hela utvecklingsprocessen.

image

Outsourcingsprojektet kan säkerställa transparens i projektet, som företag stödjer vi en etisk och hållbar affärskultur enligt beskrivningen nedan.

image

Outsourcingsprojektet kan säkerställa konfidentialitet och tillförlitlighet för de tjänster som tillhandahålls av Sri Lanka, eftersom vi undertecknar Non Disclosure Agreement (NDA) för att skydda immateriella rättigheter och datasekretess mellan IrusriGroup AB och kunden.

English