Irusri Group AB

PortfoliosKurr App

Kompetens

Kurr

Klient

Jean-Fredric Birgersson Medgrundare Head of Design

Färdigt datum

01-07-2023

Plats

Umeå, Sweden

Utvecklingen och designen av Kurrs app, ‘the whole family swipes’, har tagits av IrusriGroup AB.
Kurr, en nystartad, syftar till att förenkla måltidsplaneringen för Svenssons genom att använda AI-drivna receptrekommendationer genom en användarvänlig mobilapplikation. Kurr beskriver sin app som en plattform för receptmatchning och gör en jämförelse med Tinder. Varje familjemedlem som är involverad i måltidsplanering skapar en personlig användarprofil som anger deras individuella matpreferenser. Kurr presenterar därefter läckra receptförslag som användare antingen kan godkänna (svepa åt höger) eller avvisa (svepa åt vänster). Recept som alla gynnas sammanställs sedan till en receptlista, som enkelt kan förvandlas till en inköpslista med en enkel knapptryckning.


Niklas Eriksson, medgrundare och VD, understryker att en betydande majoritet av individer, sju av tio, uttrycker en önskan om att anta mer hållbara metoder för matinköp. Samtidigt som planering av inköp hjälper till att minska avfallet, är syftet också att öka medvetenheten om hållbara matalternativ och uppmuntra människor att fatta välgrundade beslut. Som en del av detta initiativ erbjuder plattformen designad av IrusriGroup AB recept med en hållbar profil, som vägleder användare steg för steg mot att göra hållbara val, allt utan att vara predikant genom att tillhandahålla AI-baserade förslag skräddarsydda för varje individ och deras hushåll. Med inspiration från svepfunktionen hos Tinder och samarbetar med uppskattade receptskapare från sociala medier, tar Kurr sig an den ständiga frågan om “vad ska vi äta?”


Med en betydande 70% av Sveriges befolkning som vill anta mer hållbara matvanor, ser Kurr sig som en pålitlig följeslagare på sin transformativa resa, som drar nytta av design och utveckling av expertis hos IrusriGroup AB.
Genom att effektivisera den dagliga processen för att bestämma vad som ska ätas till middag, lindrar Kurr inte bara bördan utan uppmuntrar också aktivt hållbara alternativ. Dess mål är att ge individer möjlighet att göra miljömedvetna val och främja en grönare livsstil.

Projektmål

Europeiska språk är medlemmar av samma familj. Språken skiljer sig bara åt i sin grammatik, sitt uttal och sina vanligaste ord… är av samma familj.

  • Digital hur kommer aktiviteter att påverka traditionella
  • Alla dessa digitala element och projekt syftar till
  • Jag övervakar min personal med mjukvara som tar
  • Laoreet dolore magna natriumglutimat
  • Veniam Minim quis niacin natrium

Uttal och vanligare ord. Om flera språk smälter samman. under åren, ibland av en slump, ibland med avsikt. Under åren, ibland av syfte.

English